Truy cập nội dung luôn

NHCSXH Phú Bình: Tổng dư nợ cho vay trong 2 tháng đầu năm đạt 467.643 triệu đồng

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ cho vay trong 2 tháng đầu năm đạt 467.643 triệu đồng tăng 1.503 triệu đồng so với 31/12/2019 (466.140 triệu đồng);

            Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua và từ đầu năm đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Bình phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp.

                                                                                                                   Đào NgaThống kê truy cập

Đang truy cập:5449

Tổng truy cập: 1623405