Truy cập nội dung luôn

Chuyển thành công lưới điện lên cấp điện áp 22kV tại Phú Bình

 

Đây là dự án "Cải tạo, nâng cấp chống quá tải ĐZ 10kV sau trạm trung gian Phú Bình 2 lên 22kV" được triển khai tại địa bàn các xã: Lương Phú, Thanh Ninh, Dương Thành với quy mô xây mới 0,31 km ĐZ 0,4kV; cải tạo, nâng cấp 8,48 km ĐZ 10kV lên 22kV; cải tạo, nâng cấp 20 TBA với tổng công suất đặt 3.950 kVA. Dự  án có tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng.
 
Việc chuyển đổi thành công lưới điện lên cấp điện áp 22kV tại huyện Phú Bình sẽ góp phần đảm bảo công tác quản lý, vận hành và kinh doanh điện, đồng thời cải thiện chất lượng điện áp, cung cấp nguồn điện linh hoạt, ổn định.Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.
Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3779

Tổng truy cập: 1221399