Truy cập nội dung luôn

Chi cục Thuế Phú Bình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

 

Ngày 19/01/2018, Chi Cục thuế Phú Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, biên pháp thực hiện công tác thuế năm 2018.

         Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên, sự phối hợp đồng bộ, nhiệt tình của các ban, ngành, ủng hộ của chính quyền địa phương các xã, thị trấn cùng với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế, Chi cục Thuế huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2017 được 133 tỷ đồng bằng 195,9 % dự toán tỉnh giao, bằng 186,6% dự toán huyện giao và bằng 162% so với cùng kỳ. Cùng với các biện pháp tăng cường các nguồn trong năm, chi cục Thuế Phú Bình luôn coi trọng  triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong năm đã tiếp nhận 1.615 lượt hồ sơ khai thuế qua mạng, trong đó, 99,94 % số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ phải nộp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn luôn đạt trên 98%. Số lượng hồ sơ qua bộ phận 01 của của Chi cục là trên 7.740 hồ sơ thủ tục hành chính thuế các loại, 100% hồ sơ trên đã được giả quyết đúng hạn và đúng thủ tục. 

           Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2018, Chi Cục thuế huyện đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là các chính sách pháp luật thuế được sửa đổi, bổ sung. Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế của các doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp nộp số thuế phát sinh và số thuế còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách hiện đại hoá hệ thống ngành thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước trong năm 2018 là  87 tỷ 100 triệu đồng.

       

Đào Nga ( Đài TT- TH Phú Bình)Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.
Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.