Truy cập nội dung luôn

Đóng góp 11,1 tỷ đồng xã hội hóa

 

Để tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2017-2018, huyện Phú Bình huy động 11,1 tỷ đồng tiền xã hội hóa giáo dục( XXHGD) ở 64 trường học trên địa bàn huyện, tăng 70 triệu đồng so với năm học 2016-2017. Với số tiền thu được sẽ phân bổ vào xây dựng mới, tu sửa lại một số công trình, hạng mục như: sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà lớp học 2,1 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình vật chất kiến trúc khác 5,7 tỷ đồng, mua sắm bàn ghế 1 tỷ đồng; xây dựng mới nhà lớp học 909 triệu đồng; sửa chữa bàn ghế, máy móc trang thiết bị 363 triệu đồng.

Ngay sau khi kết thúc năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình đã chỉ đạo các nhà trường rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Từ đó, các trường có kế hoạch huy động nguồn lực trong nhân dân bằng nguồn XHHGD để tu sửa trường lớp học và một số công trình phụ trợ khác. Để việc thu chi nguồn đóng góp này đảm bảo dân chủ, công khai, trên cơ sở thực trạng các nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo địa phương để xin phương án. Sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh và lãnh đạo địa phương cùng lập biên bản hiện trạng và xây dựng phương án triển khai. Tất cả các công đoạn trên đều có sự thống nhất của Hội cha mẹ học sinh, nhà trường, sự cho phép của chính quyền địa phương và sự quản lý của phòng Giáo dục và đào tạo huyện./.

Công trình lát sân của trường Tiểu học thị trấn Hương Sơn( Phú Bình)

 

Nguyễn Chi

( Phú Bình)Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.
Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.