Truy cập nội dung luôn

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 02083.867.205

Fax: 02083.867.205

 Lãnh đạo HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 

cố định

Số điện thoại

di động

Email

1

Dương Văn Hưng

Chủ tịch HĐND huyện

                                         

            0967.330.538

hungdv.phubinh@thainguyen.gov.vn

2

Hà Thị Nhàn

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

 

0988.167.928

nhanht.phubinh@thainguyen.gov.vn

3

Dương Tuấn Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

0979.914.919

hieudt.phubinh@thainguyen.gov.vn

4

Tạ Văn Nguyên

Trưởng ban kinh tế HĐND huyện

 

0984.555.687

nguyentv.phubinh@thainguyen.gov.vn

5

Dương Thanh Tú

Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

 

0982.014.277

tudt.phubinh@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5081

Tổng truy cập: 1621656