Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Đ/c Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch UBND huyện

ĐTDĐ:

0912.876.553

2. Đ/c Kiều Thị Thao - Phó chủ tịch UBND huyện.

ĐTDĐ:

0914300373

3. Đ/c Thái Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện.

ĐTDĐ:

0912.512.092

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4684

Tổng truy cập: 1548289