Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021

Sáng ngày 17-12 , tại Hội trường UBND  huyện Phú Bình, Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Phú Bình khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã chính thức khai mạc. Dự khai mạc Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình; đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương của huyện và 30  ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XI X.

 

                                            Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9 , HĐND huyện khóa XI X được tiến hành ngay sau khi Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Đây là cơ sở, định hướng để huyện Phú Bình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI  đã đề ra.

 

Đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết nhất trí cao; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của các cấp ủy đảng; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân; sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của các cấp chính quyền; sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện tiếp tục có những bước phát triển tích cực và tạo được nhiều điểm nhấn quan trọng. 100% các chỉ tiêu HĐND huyện giao đầu năm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; công tác thu hút đầu tư đạt được những thành tích ấn tượng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện là kỳ họp cuối năm, diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, quyết nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần thiết có tác động và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của huyện; những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp HĐND huyện. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại phiên khai mạc, đồng chí Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Phú Bình.

Đồng chí Thái Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo tại Kỳ họp

Với sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực: Thu nhập bình quân tăng cao đạt 54 triệu/người/năm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách tăng 13,3% so với cùng kỳ ...đã tạo nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, đến hết năm 2019 có 17/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều công trình, dự án lớn, cấp bách được khởi công và triển khai thực hiện, đặc biệt triển khai thực hiện Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm huyện và công trình Cổng chào huyện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2021. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã đầu tư xây dựng được 70 phòng học cao tầng, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng cao, đến nay đã có 60/64 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 93,8%; công tác chính sách dân tộc, tôn giáo và các chế độ chính sách khác được quan tâm thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định; Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại hạn chế như: Các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn hạn chế, nên khó khăn trong việc nâng cao các tiêu chí về đích nông thôn mới tại các xã. Tiến độ thực hiện một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các xã, thị trấn còn chưa sát với thực tế nên hiệu quả đạt chưa cao. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số đơn vị còn chưa đảm bảo đúng quy định. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn chưa cao, vẫn còn xảy ra tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định, xả nước thải trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường của một số địa phương còn hạn chế, các vi phạm chưa được xử lý kịp thời, cương quyết ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2020 là: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người trên địa bàn: 58 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: 2.400 tỷ đồng;Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN: 19.120 tỷ đồng;Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 121,7 tỷ; Ổn định sản lượng lương thực có hạt là 76.000 tấn/năm; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt 101 triệu đồng;Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 34.000 tấn; Số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2020 là 02 xã; Diện tích trồng rừng mới: 150 ha; Giảm tỷ suất sinh thô là: 0,2‰;Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng thể thấp còi giảm còn: 16,5%; Số lao động có việc làm mới: 3.000 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo: Từ 1,6 - 1,7%/năm....Để hoàn thàng các mục tiêu này huyện đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm vào 5 nhóm giải pháp: Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân; Phát triển TTCN - Công nghiệp- Xây dựng; Về lĩnh vực văn hoá xã hội; Về cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐND huyện Phú Bình do đồng chí Hà Thị Nhàn, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện trình bày. Năm 2019 tiếp tục khẳng định vai trò của HĐND huyện trong ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách và hoạt động kiểm tra giám sát của đại biểu dân cử, qua đó góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri

Đồng chí Hà Thị Nhàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện Phú Bình khóa XI X, nhiệm kỳ 2016- 2021 trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐND huyện Phú Bình.

Qua các phiên giải trình, chất vấn của các kỳ họp trong năm 2019, từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục, rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Ngay sau các phiên giải trình, chất vấn, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả với Thường trực HĐND huyện. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, nhân dân và cử tri đã ghi nhận sự cố gắng, tích cực của các ngành, các cấp trong việc giải quyết các ý kiến của cử tri và các vấn đề đại biểu quan tâm. Các phiên giám sát, giải trình còn là một kênh để đại biểu HĐND huyện phát huy quyền giám sát của mình, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Kỳ họp nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 do đồng chí  Dương Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình trình bày. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được quan tâm, chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, gắn với những vấn đề nhân dân quan tâm, tổ chức thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

 Bí thư Huyện ủy, Phú Bình  phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Công, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, đánh giá về chất lượng hoạt động của HĐND huyện  năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối năm diễn ra thường niên, thời gian dự kiến chỉ có 02 ngày, nhưng nội dung của kỳ họp thì khá nhiều, yêu cầu đặt ra là khá lớn, nghe, tự nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về 15 nội dung văn bản, trong đó có 9 nội dung về Báo cáo,6 nội dung về Tờ trình; ngoài ra còn còn một số nội dung quan trọng khác.Về một số việc trọng tâm, trước mắt ngay sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX kết thúc, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND huyện, cần quan tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng trọng tâm, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Khẩn trương quán triệt, triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện đã được kỳ họp thông qua, sớm đưa vào cuộc sống; khẩn trương rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và cả giai đoạn 2016 – 2020, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu khó đạt, chủ động có biện pháp, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Có các giải pháp cụ thể về tăng thu ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Về nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sân Golf Yên Bình.Đây là dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch chung và phân khu tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp,dịch vụ Yên Bình; đảm bảo đúng quy định công tác quản lý đất và triển khai các dự án thành phần, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện cho ý kiến để thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân golf Yên Bình thành quy hoạch chi tiết Khu thể dục thể thao phục vụ công cộng Núi Ngọc, làm cơ sở để UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Cùng với đó, cần chủ động trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú ý đến các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống pháo nổ, dịch bệnh…đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể, không để ai bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều vui Tết, đón Xuân...

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã nghe một số Tờ trình khác, như: Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Phú Bình năm 2020;Tờ trình về việc đề nghị thành lập đoàn giám của HĐND huyện giám sát Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND huyện về việc thông qua  Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ  8 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện;Tờ trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị thông qua nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sân Golf  Yên Bình; Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Phú Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng ngày 18-12 các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ, thảo luận, giải trình, làm rõ về các nội dung trình tại kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết.

                                                                             Bài Đào Nga - ảnh Trung Kiên

 

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3740

Tổng truy cập: 1526360