Truy cập nội dung luôn

Phú Bình, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII

Ngày 10-6, Huyện uỷ Phú Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Huyện uỷ lần thứ 26 ( Mở rộng) Học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện uỷ, CT UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Huyện uỷ khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm BDCT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện và lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII được quán triệt triển khai lần này đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, nắm vững nội dung cơ bản của các chủ trương của các Chỉ thị, để có kế hoạch triển khai các nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII tới cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương xong trước ngày 30/6/2020….

Đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, các đại biểu đã nghe quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41 về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị….

Sau hội nghị này, Thường trực Huyện uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Căn cứ kế hoạch, chương trình hành động của Huyện uỷ, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất…

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Huyện uỷ khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện Phú Bình đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Quyết định số 3411, ngày 1/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên về phân bổ đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ vào Quyết định phân bổ đại biểu của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện Phú Bình được phân bổ 24 đại biểu chính thức dự Đại hội, trong đó có một đại biểu đương nhiên và 23 đại biểu được bầu tại Đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ huyện uỷ đã xây dựng đề án nhân sự gồm 25 đồng chí, trong đó bầu lấy 23 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần số lượng; trong đó khối đảng là 7 đại biểu, khối chính quyền 8 đại biểu, khối đoàn thể 2 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu và khối xã thị trấn 4 đại biểu và đảm bảo tỷ lệ dân tộc, tuổi trẻ và nữ. Tại hội nghị, đã thảo luận nhất trí biểu quyết số lượng nhân sự bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.

 

 Các đại biểu, biểu quyết nhất trí số lượng nhân sự đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, để Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu tại Đại hội.

 

Trung Kiên

( Trung tâm VH-TT và Truyền thông Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:3995

Tổng truy cập: 1526323