Truy cập nội dung luôn

Phú Bình, Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 2 (mở rộng) khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 22-7, Đảng bộ huyện Phú Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 (mở rộng) khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng của cả nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BCH Huyện ủy và lãnh cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.

 

Toàn cảnh của Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng như: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 9.563 tỷ đồng, bằng gần 50% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 69 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt vụ Đông –Xuân đạt gần 35.000 tấn; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, giữ vững; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm…Tại hội nghị còn thảo luận thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình công tác toàn khoá của BCH Đảng bộ huyện; Quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Và nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, hội nghị đã thảo luận những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2020.

 

Đồng chí Đỗ Đức Công, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung như: Các chi, đảng bộ cần tập trung triển khai các văn bản, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng thực hiện tham mưu xây dựng các Đề án, Chương trình giai đoạn 2021-2025 xong trước tháng 11/2020 để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tập trung phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Về quốc phòng- an ninh thực hiện thường xuyên đẳm bảo sẵn sàng chiến đấu, ứng phó khi có các tình huống xảy ra; tổ chức hoàn thành huấn luyện DQTV theo kế hoạch; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp, các ngành và các xã thị trấn tập trung tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Tổ chức kiện toàn bộ máy từ huyện cho đến các xã, thị trấn sau Đại hội. Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện và nội dung chương trình để tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021….

                                            TRUNG KIÊN ( Trung tâm VH-TT và TT Phú Bình)

                                   


Thống kê truy cập

Đang truy cập:5558

Tổng truy cập: 1623442