Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: 60 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Từ ngày 12 đến 16/5/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Bình tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2020.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 5 ngày, 60 học viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện được nghiên cứu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống từ đó xây dựng cho mình hướng phấn đấu để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Bình đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng cho trên 200 học viên là đối tượng kết nạp Đảng tại các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

                                                                       VĂN MƯU

(Ban Tuyên giáo Phú Bình)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4225

Tổng truy cập: 1526214