Truy cập nội dung luôn
Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Huyện ủy

Tên cơ quan: Huyện ủy Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 02083.667.791

Fax: 02083.667.791

Email:huyenuyphubinh@thainguyen.gov.vn

Ban tổ chức Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

cố định

Số điện thoại

di động

Email

    1    

      Dương Viết Dũng      

        Trưởng ban tổ chức       

02083.767.871 

0987.524.333 

        dungdv.phubinh@thainguyen.vov.vn                    

2

Trần Văn Tùng

Phó ban

 

0986.223.133

tungtv.phubinh@thainguyen.vov.vn

3

Hoàng Thị Vân

Phó ban

 

0914.971.288

vanht.phubinh@thainguyen.vov.vn