Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Mã văn bản Trích yếu Ngày ký
Số:84/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Phú Bình 18/01/2018
Số:5616a/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Phú Bình trình Hội đồng... 15/12/2017
Số:5375/QĐ-UBND Quyết định: Về việc bổ sung các thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa... 24/11/2017
526/UBND-VP Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, thị trấn trên địa... 24/05/2017
Số:1309/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại... 26/05/2017

Thông tin trợ giúp Thông tin trợ giúp

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Truyền hình Phú Bình Truyền hình Phú Bình

Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Liên kết web Liên kết web